Kesan Lewat Urus Pembahagian Harta Pusaka

Sebenarnya, banyak harta pusaka yang belum diagihkan sungguhpun pemilik harta telah meninggal dunia bertahun-tahun lamanya. Sebagai contoh, dalam situasi berikut: “Saya merupakan salah seorang anak perempuan dan anak yang bongsu…

Continue Reading Kesan Lewat Urus Pembahagian Harta Pusaka

Manfaat Masa Kumpul Dokumen Pemilikan Harta

Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) kesan gelombang ketiga COVID-19, sebenarnya memberi ruang kepada ahli keluarga untuk menikmati masa bersama walaupun perlu bekerja dari rumah. Sebenarnya, waktu ini sesuai untuk menyediakan pelan…

Continue Reading Manfaat Masa Kumpul Dokumen Pemilikan Harta

Merancang dan Mengurus Harta di MAIS

HARTA merupakan keperluan asasi kepada manusia. Tanpa harta, seseorang itu sukar untuk meneruskan kelangsungan hidup dan memungkinkan hidupnya menjadi melarat. Tetapi sekiranya seseorang itu memiliki harta, mereka akan dapat menjalani…

Continue Reading Merancang dan Mengurus Harta di MAIS

Harta Pusaka Saudara Baru

Saudara Baru adalah merujuk kepada mereka yang baru memeluk agama Islam dan mereka dianggap sebagai “saudara baru” dalam konteks kemunculannya dalam masyarakat Islam di mana setiap umat Islam itu adalah…

Continue Reading Harta Pusaka Saudara Baru

Siapa Waris Si Mati?

Apabila berlaku kematian, pembahagian dan pengurusan harta pusaka merupakan satu perkara yang mesti dilaksanakan mengikut kaedah dan prosedur tertentu yang telah ditetapkan oleh hukum syarak dan undang-undang. Namun demikian, ramai…

Continue Reading Siapa Waris Si Mati?