1. Pemohon adalah waris kepada si mati atau pentadbir yang telah dilantik oleh Mahkamah atau Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian (JKPTG).
 2. Kategori waris adalah mengikut keutamaan seperti berikut:

  • Waris Ashabul Furud (isteri, suami, ibu, bapa, anak kandung, saudara seibu, saudara seibu sebapa atau saudara sebapa).
  • Waris Dhawil al-Arham (Cth : anak lelaki kepada saudara seibu sebapa perempuan).
  • Anak tiri / anak tak sah taraf.
  • Anak angkat / anak susuan.
  • Waris melalui sebab perkahwinan.
  • Waris si mati yang bukan beragama Islam; dan
  • Mana-mana individu yang mempunyai kepentingan seperti kes jual beli sebelum kematian.

 3. Pemohon hendaklah berusia 18 tahun ke atas pada tarikh permohonan.
 4. Pemohon mestilah mempunyai latar belakang kewangan yang memuaskan.
 5. Pemohon perlulah mengemukakan dokumen yang lengkap dan sah kepada MAIS semasa mengemukakan permohonan.
 6. Pemohon hendaklah mendapatkan akuan persetujuan daripada waris-waris si mati untuk menebus hartanah milik Baitulmal kecuali pemohon adalah Pentadbir.
 7. Pemohon perlulah akur dan bersetuju dengan nilaian yang akan ditetapkan oleh MAIS atau mana-mana nilaian yang diiktiraf oleh MAIS.
 8. Pemohon perlulah bertanggungjawab menguruskan sendiri segala proses teknikal seperti pindahmilik, consent dan sebagainya di agensi berkaitan dengan harta yang ditebus, setelah selesai pembayaran di MAIS.

Klik link ini untuk membuat permohonan:   Sistem E-Faraid